ازتاریخ جزیره کیش ازقبل از اسلام اطلاعاتی وجود ندارد وتنها منبع آن نوشته های دریا سالار نیارخوس ،درسال 325قبل میلادمسیح برای سفری اکتشافی و تحقیقی به دستور اسکندر ماهور به خلیج فارس ودریای عمان آمد.

در کیش کلوپهای غواصی متعددی وجود دارد که انتخاب بهترین آن کمی دشوار است زیرا تا تجربه استفاده از خدمات آنها را نداشته باشید نمی توانید در مورد آنها قضاوت کنید، اما می توانید به راحتی از تجربیات دیگران بهره ببرید تا بهترین کلوب غواصی در کیش را انتخاب کنید.