تماس با ما

شما می توانید از طریق فرم زیر نظرات و پیام های خود را به دست مدیر برسانید.

نشانی

مشهد، میدان دکترشریعتی، مجتمع تجاری زیست خاور، طبقه 1+، پلاک 4073، آژانس توکان سیرمهاجر

کدپستی: 9174655938


تلفن تماس

تلفن ثابت: 05138535455

تلفن بخش رزرو: 09105757004

تلفن بخش فنی سایت: 09105757004


پست الکترونیک

info@kojakhube.com